Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na dostawy kamienia i szlaki.

 

Radzyń Chełmiński, 11 sierpnia 2010 r.
L.dz. BPK 341-9/10
Do wszystkich wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Kamienia wapiennego i szlaki dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński /nr sprawy BPK 341-9/10/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Kamienia wapiennego szlaki dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”  /nr sprawy BPK 341-9/10/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Koniuchy 21A/43, woj. kujawsko-pomorskie/.
Cena: 167.146,10 zł /słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści sześć zł 10/100/.
Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/brutto/
Ilość uzyskanych
punktów
1
 Oferta nr 1 PHG „GABAR” Antoni Barczewski
87-400 Golub-Dobrzyń, Wrocki 92A, woj. kujawsko-pomorskie
193.461,50 zł
86
2
Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
87-100 Toruń, ul. Koniuchy 21A/43, woj. kujawsko-pomorskie
167.146,10 zł
100
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  w/w ustawy, a w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

  • data wytworzenia: 2010.08.11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-08-11 16:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 16:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-20 14:07

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2037010
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 11:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl