Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


KD.271.5.2011
Do wszystkich Wykonawców
 
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.5.2011/.
 
Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  tj. cena najkorzystniejszej oferty (jedynej złożonej w tym postępowaniu) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 700.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu wynosi 836.103,78 zł, tym samym przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia o 136.103,78 zł, co w przeliczeniu stanowi przekroczenie aż o 19% sumy, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do kwoty oferty z najkorzystniejszą ceną. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o unieważnieniu przedmiotowego zamówienia.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-10-28
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-10-28 13:24
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-28 13:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-28 13:25:19