Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


KD.271.6.2011.GE

 Do wszystkich Wykonawców
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.6.2011/.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
 
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:
 
Dnia 4 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.700.000zł”
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1.Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (Umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)?
2. Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości?
 
 
 
WYJAŚNIENIA
 
Ad. 1. TAK
Ad. 2. TAK, przed podpisaniem umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia
           z US i ZUS potwierdzające brak zaległości.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-11-04
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-11-04 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-22 11:50