Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

KD.271.8.2011
Do wszystkich wykonawców 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński„ /nr sprawy KD.271.8.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński„ /nr sprawy KD.271.8.2011/.
W przedmiotowym postępowaniu na 1 i 2 cześć zamówienia jako najkorzystniejsze wybrano oferty firmy: Firma „KURDYN” Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12 87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kujawsko-pomorskie/.
W przedmiotowym postępowaniu na 3 część zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Gospodarstwo Rolne Kazimierz Kurzyński, Gołębiewo 8 87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kujawsko-pomorskie/.
Zaoferowane ceny zawiera tabela poniżej. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

 Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena /brutto/
ilość uzyskanych punktów
1 część
2 część
3 część
1
Gospodarstwo Rolne Kazimierz Kurzyński
Gołębiewo 8, 87-220 Radzyń Chełmiński /woj. kuj.-pom./
120,00 zł
99 pkt
120,00 zł
99 pkt
120,00 zł
100 pkt
2
Firma „KURDYN” Wiesława Kurdyn
Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński,
/woj. kuj.-pom./
118,80 zł
100 pkt
118,80 zł
100 pkt
___
3
Firma Usługowo-Handlowa Leszek Szyszkowski
Dębieniec 25/1, 87-220 Radzyń Chełmiński
/woj. kuj.-pom./
___
___
___
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-11-05
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-12-05 12:27

USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Zimowe utrzymanie dróg to: - likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); - utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; - w przypadku, gdy nie ma możliwości likwidacji sutków zimy przy pomocy pługów odśnieżnych likwidacja zasp śnieżnych następować będzie przy użyciu samojezdnego sprzętu mechanicznego do załadunku i usunięciu zwałów śniegu na pobocze. [...]

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-11-17 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-05 12:27:16