Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


KD.271.2.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybieprzetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń  Chełmiński – zadanie II”.

/nr sprawy KD.271.2.2012/.

  INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:
 
Dnia 24 kwietnia 2012 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
 
„…zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powstałych niezgodności:
 
1. W poz. 1.10. i 2.10. przedmiaru robót SADY i FIJEWO oraz poz. 1.21. przedmiaru robót  SZUMIŁOWO należy wycenić Nawierzchnie z płyt żelbetowych EPT (prefabrykowanych)  …” . Obmiary tych pozycji są podane w „m” (metr), natomiast KNR-y wskazane w tych pozycjach podają jako jednostkę obmiarową „m2(metr kwadratowy). Jaka powinna być poprawna jednostka obmiarowa „m” czy „m2?
2. W poz. 1.25. i 1.26. przedmiaru robót SZUMIŁOWO obmiary są podane w „m” (metr), natomiast KNR-y wskazane w tych pozycjach podają jako jednostkę obmiarową szt” (sztuka). Jaka powinna być poprawna jednostka obmiarowa „m” czy szt”?
 
WYJAŚNIENIA
 
Ad. 1 . W poz. 1.10. i 2.10. przedmiaru robót SADY i FIJEWO oraz w poz. 1.21. przedmiaru  robót  SZUMIŁOWO należy przyjąć zgodnie z KNR jednostkę obmiarową „m2” (metr  kwadratowy).
Ad. 2.  W poz. 1.25. i 1 .26. przedmiaru robót SZUMIŁOWO należy przyjąć zgodnie z KNR jednostkę obmiarową „szt.”(sztuka).
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający pragnie poinformować, że dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38
ust . 4 w/w ustawy.
 
Modyfikacji ulegają zapisy w zał. Nr 7 „Przedmiar robót” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1) W poz. 1.10. i 2.10. Przedmiaru robót: WODOCIĄG 2 ELEMENTY SADY FIJEWO 
     oraz w poz. 1.21. Przedmiaru robót Szumiłowo:
     Było:
     „Nawierzchnia z płyt żelbetowych EPT (prefabrykowanych) …
     Jm. m”
 
     Powinno być:
     „Nawierzchnia z płyt żelbetowych EPT (prefabrykowanych) …
     Jm. m2”.
 
2) W poz. 1.25. Przedmiaru robót: SZUMIŁOWO
    Było:
    „Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. Nominalnej do 150 mm 3709/200 
    Jm. m”
 
    Powinno być:
    „Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. Nominalnej do 150 mm 3709/200 
    Jm. szt.”
 
3) W poz. 1.26. Przedmiaru robót Szumiłowo
    Było:
    „Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej do 150 3709
    Jm. m”
 
    Powinno być:
    „Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej do 150 3709
    Jm. szt.”
 
    Modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz zmiany terminu składania ofert, które należy składać do dnia 08.05.2012r. do godz. 10:00.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2012-04-27
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-04-27 14:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6894
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-05-15 14:05