Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KD.271.6.2012.GE

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „ Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim – zadanie I : budowa głównych ciągów komunikacyjnych , fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego.” /nr sprawy KD.271.6.2012/.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełmińskim – zadanie I : budowa głównych ciągów komunikacyjnych , fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, linarium i modułu do gry w tenisa stołowego.” /nr sprawy KD.271.6.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowi „JIM” Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/.

Cena: 625.225,61zł /słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć zł  61/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr of.

Nazwa Wykonawcy, adres

Cena

/z pod. VAT/

Ilość uzyskanych punktów

1

Agro – Estetyka,  Piotr Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno /woj. wielkopolskie/

1.098.754,19zł   

57

2

ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno /woj. mazowieckie/

    925.616,76zł   

68

3

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowi „JIM”

Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/

    625.225,61zł

100

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-06-20 11:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-20 11:40