Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 Radzyń Chełmiński, dn. 25 lipca 2012 r.

 

KD.271.7.2012.GE

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim.” /nr sprawy KD.271.7.2012/.

 

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim.” /nr sprawy KD.271.7.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/.

Cena: 450.313,59zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście zł  59/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

 

Nr of.

Nazwa Wykonawcy, adres

Cena

/z pod. VAT/

Ilość uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe „JIM”

Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/

    450.313,59zł

100

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              Krzysztof Chodubski

 

Otrzymują:

- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)          

-  a/a                                                                                                 

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-25 15:11

« wstecz

Opis strony

: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzyniu Chełmińskim

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3988
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-25 15:02

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2037033
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 11:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl