Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nieruchomość na sprzedaż


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w
Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własnośc mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Przetargi

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 II przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 447 o pow. 0,0334 ha , KW TO1W/00023483/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 10.681,32 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 1.400,00 zł. (słownie tysiąc czterysta złotych ).

 II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/2 o pow. 0,0221 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej w Radzyniu Chełmińskim ( Zielona Góra) Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.067,58 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 800,00 zł. ( słownie osiemset złotych ).

Działki Nr 447 i 342/2 zbyte zostaną łacznie z uwagi na małą powierzchnię .

Wadium należy wpłacić łącznie w wysokości : 2.200,00 zł. ( słownie : dwa tysiące dwieście złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/4 o pow. 0,0719 ha, KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu , w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.993.62 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 2.800,00 zł.( słownie: dwa tysiące osiemset złotych).

II przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/5 o pow. 0,0685 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu , w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.906.30 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi : 2.600,00 zł.( słownie: dwa tysiace sześćset złotych)

II przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/6 o pow. 0,0519 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 15KV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 16.597,62 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 2.000,00 zł. (słownie dwa tysiące złotych).

 

 

 

 

 

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/9 o pow. 0,0692 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ). Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw

rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.130.16 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 2.500,00 zł. (słownie dwa tysiące piećset złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/10 o pow. 0,0698 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ( Zielona Góra ) Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.322.04 zł. w tym 23% podatku VAT .

Wadium wynosi : 2.800,00 zł. ( słownie: dwa tysiące osiemset złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 342/11 o pow. 0,0725 ha , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 23.185.50 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 3 000,00 zł. ( słownie : trzy tysiące złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki : Nr 342/8 o pow. 0,0219 ha ,R III a , KW TO1W/00010297/3 położonej  w Radzyniu Chełmińskim ( Zielona Góra ).

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.003,62 zł. w tym 23% podatku VAT .

Wadium wynosi 1.000,00 zł. ( słownie : tysiąc złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki Nr 452 o pow. 0,0224 ha , KW TO1W/00024052/5 położonej  w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra) .

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 7.163,52 zł. w tym 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 1.050,00 zł. (słownie : tysiąc pięćdziesiąt złotych )

Wadium dla działek 452 i 342/8 wynosi : łącznie 2.050,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych ).

Działki Nr 452 i 342/8 zbywane są łącznie z uwagi na małą powierzchnię i kształt.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński , zatwierdzonym Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Działki są nieuzbrojone . Dojazd do nieruchomości o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

 

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium w gotówce w kwotach podanych wyżej dla każdej działki .

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 03.04.2015r .

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - notarialnej . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wpłaty wadium ,dowód tożsamości , pełnomocnictwa należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty wyceny nieruchomości w kwocie 200,00 zł. do każdej z działek .

Przetarg jest ważny bez wzgledu na liczbę uczestników przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Przetargi odbędą się dnia 10.04.2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 20 w kolejności zawartej w ogłoszeniu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Na w/w nieruchomości odbyły się I -sze ustne przetargi nieograniczone w dniu 04.12.2014 r.

Burmistrz informuje, że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargów szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie MiG pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (Przetargi )

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2015-03-04 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-04 15:04:38