Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Opis nieruchomości

 

 

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady

Działka jest nieuzbrojona

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego, działka jest nieuzbrojona, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 18 przy ul. Fijewo 17 w Radzyniu

Chełmińskim o pow. 65,40 m2, położony na drugim piętrze:

3 pokoje + kuchnia, łazienka przedpokój, wc, do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,50 m2, udział do lokalu wynosi: 78/1169 części, grunt oddany zostanie w użytkowanie wieczyste

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 10 przy ul. Fijewo 17 w Radzyniu Chełmińskim o pow.
47,10 m
2 położony na parterze: 2 pokoje + kuchnia, łazienka, wc, do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,00 m2, udział do lokalu wynosi: 60/1169 części, grunt oddany zostanie w użytkowanie wieczyste

 

 

Lokal mieszkalny Nr 3 o pow. 64,20 m2, położony w budynku Nr 47 w Rywałdzie. Udział do lokalu wynosi 64/214 części

 

 

 

 

 

 

 

 

Działki położone w Czeczewie

obręb Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Nr działki

KW

 

działka Nr 418/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, rejestr gruntów poz. 584
KW TO1W/00026448/2

 

 

 

 

działka Nr 219, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, rejestr gruntów poz. 633

KW TO1W/00023941/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działka Nr 490/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, rejestr gruntów poz. 333, KW TO1W/00024255/8

 

 

 

 

 

 

 

 

działka Nr 490/2, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, rejestr gruntów poz. 333

KW TO1W/00024255/8

 

 

 

 

działka Nr 124/10, obręb geodezyjny Rywałd gm. Radzyń Chełmiński, rejestr gruntów poz. 179

KW TO1W/00033623/5

 

 

 

 

 

 

działka Nr 38/36

pow. 0.0168 ha

KW TO1W/00024130/6

 

działka Nr 38/38 pow. 0.0029 ha

KW TO1W/00024129/6

Powierzchnia nieruchomości

 

pow. 1509 m²

RIII a

 

 

 

 

 

 

 

pow. 711 m2

R-III b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 1881 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 1881 m2

zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

 

 

 

pow. 383 m2

zabudowana budynkiem po byłej szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ewidencji gruntów „Bz”

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Przeznaczenie

 

 

Działka znajduje się w

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ”Południe - Zachód ” uchwała Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. Nr V/28/11 (Dz.U.woj. Kuj-Pom. Nr 108, poz. 878 z dnia 10 maja 2011). Działka oznaczona jest symbolem 38 MN -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

Dla działki brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr X /101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 10.2015 r. oznaczone jest symbolem -

MU” teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego

 

 

 

 

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński budynek znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej i oznaczony jest jako „ MU ”

 

 

 

 

 

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński budynek znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej i oznaczony jest jako „ MU ”

 

 

Dla nieruchomości brak MPZP.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr X /101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 10.2015 r. Teren znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej i oznaczony jest jako „MU”. Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

 

 

 

 

Dla działek brak MPZP.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr X /101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 10.2015 r. teren położony w strefie rolnej i oznaczony jest symbolem „R”

Cena nieruchomości

 

 

55.682,10 zł.

w tym 23 % podatku VAT

 

 

 

 

 

 

21.863,25 zł.

w tym 23%

podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.579,00 zł

wartość współudziału w gruncie 4.518 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

85.166,00 zł

wartość współudziału w gruncie 3.476 zł.

 

 

 

 

 

 

68.205,00 zł. +

udział w gruncie 1.901,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.680,00 zł.

 

 

 

290,00 zł.

Uwagi

 

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

nieograniczonego

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemcy z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemcy z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemcy z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbycie w drodze zamiany gruntów

z właścicielem dz. Nr 38/32 Czeczewo pod ścieżkę rowerową

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(t.j. Dz.U. z 2016 r .poz.2174 ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

 

Radzyń Chełmiński, dnia 29.03.2017 r.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
    data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-03-30 13:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-31 09:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-13 08:05:11