Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

pliki do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-06 12:17

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 

 złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 19 lutego 2019r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. złożona do Urzędu Miasta  Gminy Radzyń Chełmiński, dnia 22.02.2019r.

 

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: „Poradnia rodzinna – specjalistyczna pomoc dla rodzin”

Proponowana kwota dofinansowania:  2 400,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220  Radzyń Chełmiński, do dnia 8.03.2019 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-02-27 15:01

Oferta realizacja zadania publicznego w trybie uproszczonym Specjalistycznej Pomocy Rodzinom „Nadzieja”

drukuj (Oferta realizacja zadania publicznego w trybie uproszczonym Specjalistycznej Pomocy Rodzinom „Nadzieja”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Burzyński Prezes Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja"
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-02-27 15:01

informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot uchwaly antysmogowej

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-01-24 10:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: przewodniczący zarządu województwa
   data wytworzenia: 2019-02-18
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-02-27 10:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-01-24 10:58

oferta na składanie oferty cenowej na wykonanie w roku 2019 wycen nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr  27/2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.), Gmina Miasto i Gmina  Radzyń Chełmiński  zaprasza do składania oferty cenowej  na wykonanie w roku 2019  wycen  nieruchomości

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wycenę 1 niezabudowanej nieruchomości  netto i  brutto
 • wycenę 2 i więcej niezabudowanych nieruchomości  netto i brutto 
 • wycenę 1 lokalu mieszkalnego bez inwentaryzacji netto i brutto
 • wycenę 2 i więcej lokali mieszkalnych  bez  inwentaryzacji netto i brutto  
 • wycenę 2 i więcej lokali  mieszkalnych  w jednym budynku netto i brutto
 • wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej netto i  brutto
 • aktualizacja wycenionej nieruchomości, której upłynął termin ważności wyceny    
 • wycena nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej  z tytułu podziału  nieruchomości
 • wycena nieruchomości   z tytułu uchwalenia  lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Ofertę należy złożyć pisemnie, faksem  w terminie do 04.02.2019 r. na adres :Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń    Chełmiński, fax 566886010 wew. 132. Informacje : tel. 56 6886010 wew. 139 .

drukuj (oferta na składanie oferty cenowej na wykonanie w roku 2019 wycen nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 13:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Książki


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Książki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie
linii kablowej i przebudowie linii napowietrznej SN-15kV pomiędzy stacjami Łopatki
Polskie 2 (STA2-0637) i Blizienko 6 (STA2-18/68), na działkach nr: 76/5, 76/4, 76/2, 76/3,
74/1, 74/5, 74/4, 73, 68, 66, 51, 49, 48/1, 48/2, 47/2, 21, 22, położonych w obrębie Blizienko,
gmina Książki oraz na działkach nr: 198/10, 198/5, 206/1, 223/1, 223/2 położonych w obrębie Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.

Ogłoszenie o możliwości składnia ofert

Radzyń Chełmiński, dnia 27.11.2018r.

 
Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę
zgodnie z art. 4 pkt.8 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240z późn. zm.) na zadanie p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2019 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Oferta z dnia 13 listopada 2018r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka

Nazwa zadania: „Stworzenie miejsc w bursie szkolnej dla młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych poch. z obszaru Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.”

Proponowana kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 22.11.2018 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-11-15 14:37

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor Grrzegorz Bohdan - Brodnickie Centrum Caritas
   data wytworzenia: 2018-11-08
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2018-11-15 14:20

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-11-15 14:20

Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   

UK. 6840.15.2018

 Informacja o unieważnieniu pierwszego ustnego przetargu ograniczonego 

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta

i Gminy Radzyń Chełmiński informuje , że unieważnia przeprowadzony w dniu 20.09.2018 r.

o godz. 10:00 pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rywałd gm. Radzyń Chełmiński oznaczonej nr działki 124/13 o pow. 0,0966 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00026457/8 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie .

Przyczyną unieważnienia przetargu jest błąd , polegający na nieuwzględnieniu stanu faktycznego prawa własności działki przylegającej do zbywanej nieruchomości , która jest przedmiotem współwłasności , w przypadku gdzie obie współwłaścicielki nieruchomości przyległej zgłosiły się do udziału w przetargu ograniczonym, nie spełniały warunków do nabycia nieruchomości nr 124/13 na polepszenie zagospodarowania całej nieruchomości sąsiedniej.  

Na tej podstawie unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi , który wygrał przetarg umowy sprzedaży.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu.

drukuj (Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-11-06 14:00

wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz.121 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G.  Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu  05.11.2018 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.

załącznik do  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 78/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka 

położona w Radzyniu Chełmińskim , obręb 15  Radzyń Chełmiński       

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 12 w budynku Nr 17 ul. Fijewo w Radzyniu Chełmińskim położony na parterze budynku o pow. 65,40 m 2 składający się z 3 pokoi., kuchni, przedpokoju, łazienki i wc  wraz z pom. przynależnymi  piwnicy o pow. 9,00 m2  udział w częściach wspólnych budynku i gruntu  wynosi : 74/1169 części.  

342/4

KW TO1W/000

10297/3

 rodzaj użytku ”R -III a 0,0706 i R- IV a 0,0013 ha  

 

 

 

 

 

 

Nr 490/2 

TO1W/00024255/8

 

 

 

 

719 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1881 m2

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Południe- Zachód w Radzyniu Chełmińskim ,  uchwała Nr V /28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 01.03.2011 teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne . Działka jest nieuzbrojona Na działce znajdują się dwa słupy  energetyczne  uniemożliwiające zabudowę kubaturową działki . Dojazd do działki od strony ul. Tysiąclecia  drogą nieurządzoną. 

 

 

 

 

Brak MPZP w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwała nr XXXI/219/2001  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 28 .12.2001 r. działka na której znajduje się budynek  położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe .

 

13.600,00  zł. netto plus 23% podatku Vat

3.128,00 zł.

brutto

16.728,00  zł.

 

 

 

 

 

108.987,00 zł.

cena lokalu plus cena  gruntu oddanego w   użytkowanie wieczyste    4.286,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu

z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997   (Dz .U. z  2018 r. poz.121 ze zm. ) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

drukuj (wykaz nieruchomości do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-11-05 13:47

odpowiedź na petycję z dnia 11.09.2018

W odpowiedzi na Państwa  petycję  z dnia 111.09.2018 r Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński informuje, że posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Program ten nie był aktualizowany w ciągu ostatnich 3 lat.

Projekt znajduje się na stronie internetowej BIP Radzyń Chełmiński w zakładce prawo lokalne, Uchwały Rady

Jednocześnie informujemy, że do przyszłorocznego budżetu podamy koszt  aktualizacji programu i po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską, przystąpimy do ogłoszenia postępowania przetargowego bądź rozeznania rynku cenowego.

drukuj (odpowiedź na petycję z dnia 11.09.2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek - podinspektor
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-09-19 13:57

I przetarg ustny ograniczony : na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 - obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

I przetarg ustny ograniczony :
na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 o pow. 0,0966 ha, rodzaj użytku Bp , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026457/8 , położonej w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński ,obręb 10 Rywałd .

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo

II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo, klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/ 2 , klasa gruntu Ł VI.

Oferta z dnia 17 sierpnia 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 17 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 17.08.2018 r.) złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Zielnowie

Nazwa zadania: Piknik Rodzinny Pieczonego Ziemniaka

Proponowana kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 24.08.2018 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

 

drukuj (Oferta z dnia 17 sierpnia 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-08-17 15:15

oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym, organizacja "Pikniku Rodzinnego Pieczonego Ziemniaka"

drukuj (oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym, organizacja "Pikniku Rodzinnego Pieczonego Ziemniaka")

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-08-17 15:15

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert), na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta z dnia 14 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 14.08.2018 r.) złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Nazwa oferenta: LGKS Radzynianka

Nazwa zadania:Organizacja wycieczki sportowo-edukacyjnej

Proponowana kwota dofinansowania: 2 800,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 24.08.2018 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert), na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-08-17 14:59
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 10:25

wykaz nieruchomości do sprzedaży

                 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz.121 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G.  Radzyń Chełmiński   wywieszony został w dniu  14.08.2018 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Niezabudowana działka 

położona w Starej Rudzie  gm. Radzyń Chełmiński , obręb 11 Stara Ruda    

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 5 ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chelminskim

o pow. 27,43 m 2 wraz z pom. przynależnymi  piwnica o pow. 12,34 m2 i pom. gospodarcze o pow. 13,98 m2 udział do lokalu  wynosi : 5375/19563 części.   

 

 

 Pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,46 m3 w budynku nr 10 Nowy Dwór gm. Radzyń Chełminski , udział wynosi:104/1122 części

48/2

KW TO1W/000

24099/6

nieruchomość w  ewidencji - rodzaj użytku ”R -III b ” 

 

 

Nr 152/1 

TO1W/00036379/0

 

 

 

 

 

 

 

 

64/1 ,  KW TO1W/00031227/5

 0,0900 ha 

 

 

 

 

 

 

 

194 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0465 ha rodzaj użytku „B ”

Brak  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  uchwała Nr X /101/15  z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się  w strefie jako mieszkalna . Użytkowana jako rola.

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego według ustaleń  Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennnego uchwała nr XXX/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30 wrzesnia 2009 r.  budynek  znajduje się na terenie oznaczonym  symbolem MU – obszary zabudowy mieszkaniowej  jedno i wielorodzinnej ,usługowej ,drobnej wytwórczosci  oraz produkcji  o charakterze nieuciążliwym ,wraz z obiekatami użyteczności publicznej ,sportu,rekreacji z możliwoscią zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej .

 

Brak MPZP w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwała nr XXX/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30 września 2009 r.  budynek znajduje się  na terenie oznaczonym  symbolem MN – obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,z możliwością realizacji zabudowy usługowej ,drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym

 

6.273,00  zł.

 

 

 

 

 

28.786 ,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.734,00 zł.

 

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla właściciela lokalu Nr  3  na polepszenie warunków zagospodarowania 

  Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

 z dnia 21 sierpnia 1997   (Dz .U. z  2018 r. poz.121 ze zm. ) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

drukuj (wykaz nieruchomości do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-08-14 15:11

wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz.121 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G.  Radzyń Chełmiński  wywieszony został w dniu  06.07.2018 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.

 załącznik do  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 46/2018 z dnia 04.07.2018 r.

 

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Niezabudowana działka 

położona w Starej Rudzie  gm. Radzyń Chełmiński , obręb 11 Stara Ruda    

 

 

 

 

Niezabudowana działka  położona w Rywałdzie 

gm. Radzyń Chełmiński

obręb 10  Rywałd .

Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna  służebność  przejścia i przejazdu pasem o szerokości 3 m wzdłuż działki Nr 124/12  dla każdoczesnych właścicieli zabudowanej nieruchomości Nr 124/12 i służebność przejścia i   dostępu  pasem o szer. 3 m dla  właścicieli nieruchomośc Nr 124/14 

48/2

KW TO1W/000

24099/6

nieruchomość w  ewidencji - rodzaj użytku ”R -III b ” 

 

 

Nr 124/13

TO1W/00026457/8

rodzaj uż. Bp

pow. 0,0900 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 0,0966 ha

Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  uchwała Nr X /101/15  z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się  w strefie jako mieszkalna .

 

 

 

 

Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  uchwała Nr X /101/15  z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się  w strefie jako  mieszkaniowo -usługowa .Dla działki wydana została decyzja  o warunkach zabudowy z dnia 5 listopada 2015 r.  na budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego .

 

12.771,00  zł.

 

 

 

 

 

 

 

13.133 ,00 zł. netto plus  23% podatku VAT tj.

3.020,59 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli  nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości   w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich  nieruchomości

 

  Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

 z dnia 21 sierpnia 1997   (Dz .U. z  2018 r. poz.121) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

drukuj (wykaz nieruchomości do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-07-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-07-06 14:30

Informacja o VAT

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński informuje, że :

w związku z art. 108a ust 1-3, art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015 r.

od 1 lipca 2018 r. będzie realizowała zapłaty za otrzymane faktury na specjalnie utworzony przez Bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury z wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób.

Na wystawianych fakturach na rzecz gminy, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT. Podanie innego rachunku bankowego uniemożliwi przez gminę zapłatę za fakturę, a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu.

Z modelu podzielonej płatności zostali wyeliminowani konsumenci lub kontrahenci gminy będący co prawda przedsiębiorcami lecz korzystającymi ze zwolnienia z art. 43 ustawy VAT lub z uwagi na obrót - art. 113 ustawy VAT. Przy dokonywaniu płatności za dokumenty wystawiane przez podmioty nie będące czynnymi podatnikami VAT lub na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działąlności gospodarczej gmina nie stosuje modelu podzielonej płatności, realizując zapłatę na zasadach obowiązujących przed 1 lipca 2018 r.

Z modelu podzielonej płatności zostały wyeliminowane faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej ( opłaty za wodę, ścieki). Osoby fizyczne nie mogą korzystać z nowych rozwiązań. Z nowych rozwiązań nie mogą także korzystać osoby co prawda prowadzące działalność gospodarczą ale nie będące podmiotami o statusie czynnego podatnika VAT

drukuj (Informacja o VAT)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-06-29 15:17

decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2018-06-26 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor RZGW w Gdańsku
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-06-26 15:01

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Czeczewie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo ,klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/ 2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.658,00 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie:pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych ).

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

I ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 02.08.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej do zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

 1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,
 2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,
 3. co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )
 4. mają miejsce zamieszkania w gminie w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,

 2. )podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .

 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub

 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

 

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

 1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub
 3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub
 4. \wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub
 5. odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;

 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;

 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;

 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;

 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;

 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

 3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r..poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

 4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat ,tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

 5. oświadczenie następującej treści : „Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 02.08.2018 r. ”
  podstawa prawna ;art. 23 ust.1i 2, art.24 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r .poz..922, z późn .zm.).

 6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek nabywcy ,ustalonego w wyniku odbytego przetargu ograniczonego przed zawarciem umowy notarialnej.

Wyżej wymienione wzory oświadczeń  można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 5 aktualne wystawione nie później niż na 2 m-ce przed datą przetargu , wymagane orginały dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 02 sierpnia 2018 r.- działka nr 94/38 Czeczewo”

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 01 sierpnia 2018 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu

M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 30.07.2018 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana w przetargu podlega zapłacie w ciągu 14 dni od dnia odbycia przetargu na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt ogłoszeń i wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikowano w prasie lokalnej „Gazeta pomorska ”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

drukuj (Sprzedaż nieruchomości rolnej w Czeczewie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-06-18 12:51

sprawozdanie burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy w 2017 roku

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy za 2017rok.

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r poz.450 ze zm. )

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 18 stycznia 2017r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017r. i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 17 lutego 2017r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.7.2017r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności ruchowej, wzrost zamiłowania do uprawiania sportu z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało treningi oraz mecze ligowe, W realizacji zadania wzięło udział 63 uczestników w tym 20 - seniorów oraz 43 - juniorów i orlików.

Dnia 31 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego", zawarto w dniu 19 kwietnia 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.10.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Dnia 12 czerwca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W dniu 26 czerwca 2017r. w oparciu o § 11 umowy Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę w w/w sprawie.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10 lipca 2017r. protokółem zwrotu kosztów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński dokonało zwrotu dotacji w kwocie 4.000,00 zł w dniu 12 lipca 2017r.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej", zawarto w dniu 02 czerwca 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.12.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu wycieczki sportowo-rekreacyjnej w dniach 15-22 czerwca 2017r. dla zawodników LGKS "Radzynianka". Zorganizowanie wycieczki miało na celu integrację uczestników, wzrost umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach oraz obcowania z przyrodą.

Dnia 24 lipca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

drukuj (sprawozdanie burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy w 2017 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-05-17 08:20

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: starosta Edmund Korgol
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-05-11 16:37

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego i przyznaniu dotacji z budżetu gminy, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia.


Dnia 17.04.2018r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

Nazwa zadania: „Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

Szczegóły oferty w załączniku poniżej. Pytania i wątpliwości dot. oferty należy kierować pod numer: 56 6886087 wewnętrzny 146. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 2.05.2018r. pod adresem e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-04-24 14:24

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

drukuj (UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: podinspektor Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-04-24 14:25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 t.j. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 12.04.2018 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeńWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”. Informację zamieszcza się poniżej:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Niezabudowana działka rolna

położona w Czeczewie gm. Radzyń Chełmiński , obręb Czeczewo jed. rej. G.105 . Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

94/38

KW TO1W/000

22947/2

nieruchomość w ewidencji - rodzaj użytku ”Ł ” klasa VI

pow. 2,4500 ha

 

 

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka gruntu znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „R” . Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy .

 

57. 658,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości rolnej w drodze przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.( Dz. U.2017 poz.2196 ze zm.) oraz braku dostępu do drogi publicznej

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz .U. z 2018 r. poz.121) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-04-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-04-12 09:39
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 09:39

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.), Starosta Augustowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).

Po przeprowadzeniu identyfikacji ww. sposób starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście, zgodnie z art 101e ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz lub na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ulicy Małomłyńskiej 1 w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, pokój 103, lub pod numerem telefonu 56 45 14 429

drukuj (Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Edmunf Korgol
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-04-09 13:41

Wybór najkorzystniejszej oferty - beczka asenizacyjna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BECZKA ASENIZACYJNA MEPROZET
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży beczki asenizacyjnej MEPROZET wpłynęły 3 oferty. Dwie oferty została odrzucone w związku z niespełnieniem warunku kwoty minimalnej. Pozostała oferta w pełni spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta spełniająca kryteria zapytania została złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa Michał Pater, Niekłań Wielki, 26-220 Stąporków

na kwotę 2 001,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony beczkowóz Sprzedający sporządzi następną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Wybór najkorzystniejszej oferty - beczka asenizacyjna)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 14:52

Wybór najkorzystniejszej oferty - ciągnik Ursus C360

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CIĄGNIK URSUS C360

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C360 rok produkcji 1985 wpłynęło 13 ofert. 6 ofert zostało odrzuconych ze względu na niespełnienie warunku ceny minimalnej. Pozostałe oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponowała:

Firma Handlowa RAK-POL Leśna – Stara Wieś 68, 26-010 Bodzentyn

na kwotę 10 616,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony ciągnik URSUS Sprzedający sporządzi następną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Wybór najkorzystniejszej oferty - ciągnik Ursus C360)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 14:50

Wybór najkorzystniejszej oferty - płyty betonowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PŁYTY BETONOWE (DROGOWE)


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży płyt betonowych (drogowych) o wymiarach 3000 x 1200 x 150 wpłynęło 20 ofert. Jedna oferta została złożona po terminie. Dwie oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunku ilościowego. Jedna oferta została odrzucona ze względu na niespełnienie warunku ceny minimalnej. Pozostałe oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponowało:

Prywatne Gospodarstwo Rolne Jacek Siemianowski Czeczewo, 87-220 Radzyń Chełmiński

na kwotę 235,00 zł brutto/ szt.

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupione płyty Sprzedający sporządzi następną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Wybór najkorzystniejszej oferty - płyty betonowe)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 14:48

Płyty betonowe drogowe

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Płyt betonowych (drogowych) 55 sztuk o wymiarach 300 x 120 x 15 cm

Opis: Płyty zdemontowane z drogi. Stan płyt dobry.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

CENA MINIMALNA brutto 55,00 zł/szt.

Płyty betonowe (drogowe) można oglądać przy ul. Podgrodzie przy domu nr 12.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 roku o godzinie 15.15

Sprzedający zastrzega, iż złożona oferta dotyczyć musi wszystkich 55 płyt.

Oferty należy składać na określonym formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT. Kupujący ma 14 dni od dnia wydania przedmiotu sprzedaży na zabranie płyt własnym transportem i załadunkiem.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Płyty betonowe drogowe)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-07 14:44

formularz ofertowy płyty betonowe

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-07 14:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-07 14:44

Beczkowóz (1990)

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET) rok produkcji 1990, dopuszczalna ładowność 2000 kg. Aktualna polisa OC, brak aktualnego przeglądu. Pompa niekompletna.

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

CENA MINIMALNA brutto 2 000,00 zł

Beczkowóz można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 roku o godzinie 15.15

Oferty należy składać na określonym formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (Beczkowóz (1990))

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-07 14:44

formularz ofertowy beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-07 14:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-07 14:44

Ciągnik URSUS C360 (1985)

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Ciągnik URSUS C360. Rok produkcji 1985 Ciągnik zarejestrowany brak aktualnego OC oraz przeglądu technicznego. Ciągnik w dobrym stanie technicznym nie użytkowany w rolnictwie. Ogumienie tył 50 % zużycia; przód 30% zużycia. Zaczep polowy, szosowy. Hamulce i wywrot sprawne – brak osprzętu

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

CENA MINIMALNA brutto 8 500,00 zł

Ciągnik można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 roku o godzinie 15.15

Oferty należy składać na określonym formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Decyduje data wpływu.

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Ciągnik URSUS C360 (1985))

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-07 14:44

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-03-01 14:51

Konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (...)


 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
 

na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2018 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 170.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

 7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

  Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 16.02.2018 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).

 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2017r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2018r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:


Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 150.000,00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (...))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-01-23 12:56

Wzór oferty

drukuj (Wzór oferty)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2018-01-23 13:05

oferta na wykonanie wyceny nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 27/2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.), Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2018 wyceny nieruchomości

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wycenę 1 niezabudowanej nieruchomości netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej niezabudowanych nieruchomości netto i brutto

 • wycenę 1 lokalu mieszkalnego bez inwentaryzacji netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej lokali bez inwentaryzacji netto i brutto

 • wycenę 2 i więcej lokali mieszkalnych w jednym budynku netto i brutto

 • wycenę lokalu użytkowego lub nieruchomości zabudowanej netto i brutto

 • aktualizacja wycenionej nieruchomości, której upłynął termin ważności wyceny

 • wycenę działki w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za 1 działkę netto i brutto .

 • określenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 1 działka netto i brutto oraz cena powyżej 3 działek

 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości

 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ofertę należy złożyć pisemnie, faksem w terminie do 24.01.2018 r. na adres :Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, fax 56 6886010 wew. 132. Informacje : tel. 56 6886010 wew. 139

 

drukuj (oferta na wykonanie wyceny nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-01-15 15:13

Zarządzanie nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Zaproszenie do składania ofert na usługę: „Zarządzania nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we współwłasności ''

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,

87 -220 Radzyń Chełmiński tel. /faks 56 6886001 wew. 132 e-mail: urzad@radzynchelminski.eu

 

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 27/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

Zaprasza do składania ofert na usługę :

Zarządzania nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada udziały we współwłasności ''.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 1. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1892 z późn. zm. ) oraz przepisami ustawy Kodeksu Cywilnego o współwłasności (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ).
 2. Ilość zarządzanych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz lokali zależna będzie od zgody wyrażonej przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, którzy wyrażą zgodę na wybranego zarządcę nieruchomości przez gminę.
 3. W ofercie należy uwzględnić cenę netto i brutto na łączną wartość przedmiotu zamówienia oraz cenę za zarządzanie za 1 m 2 pow. użytkowej lub udziału w nieruchomości wspólnej oraz cenę usługi netto i brutto za 1 miesiąc.
 4. Powierzenie zarządzania nieruchomościami dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy o zarządzanie z wybranym zarządcą dla każdej wspólnoty mieszkaniowej oddzielnie.
 5. Wykaz powierzchni i lokali mieszkalnych i użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych stanowi załącznik Nr 1.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, biuro nr 1 w terminie do 29 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

załącznik Nr 1

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych do przekazania w zarządzanie

 

L.p.

Położenie budynku

Liczba lokali
w budynku

Powierzchnia budynku w m2

Dodatkowe informacje

1.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Waryńskiego 3

4

112,56

 

2.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. J. Piłsudskiego 3

8

301,90

 

3.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tysiąclecia 2

5

282,46

 

4.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Tysiąclecia 6

4

194,32

 

5.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Przykop 2

4

84,72

 

6.

Wspólnota Mieszkaniowa
plac Towarzystwa Jaszczurczego 8

1

341,44

 

7.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Podgrodzie 7

4

156,26

Budynek wpisany rejestru zabytków

8.

Wspólnota Mieszkaniowa
Zielnowo 32

6

302,96

Bez świetlicy

9.

Wspólnota Mieszkaniowa
Rywałd 46

5

 

320,00

 

10.

Wspólnota Mieszkaniowa
Mazanki 18

3

230,93

 

11.

Wspólnota Mieszkaniowa
Zakrzewo 10

3

136,23

 

12.

Wspólnota Mieszkaniowa
Radzyń Wieś 5

2

158,11

1 lokal mieszkalny plus świetlica wiejska

13.

Wspólnota Mieszkaniowa
Szumiłowo 13

6

600,00

w tym świetlica wiejska

14.

 

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piłsudskiego 1

7

205,20

 

15.

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Jagiellończyka 2

7

280,71

 

16.

Wspólnota Mieszkaniowa
Nowy Dwór 10

2

135,30

1 lokal mieszkalny + świetlica

 

drukuj (Zarządzanie nieruchomościami w budynkach wspólnot mieszkaniowych)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-15 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 15:02

informacja o sprzedaży autobusu Iveco Daily

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AUTOBUS IVECO DAILY


 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponowała:

Firma DROSAM Jacek Pelc, ul. Oleśnicka 12e, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

na kwotę 6 600,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony autobus IVECO DAILY Sprzedający sporządzi kolejną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (informacja o sprzedaży autobusu Iveco Daily)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:30

sprzedam autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY numer rejestracyjne CGR 23HV, numer VIN ZCFC5090035447834. Rok produkcji 2003, przebieg 520 750 km, data pierwszej rejestracji 29-09-2003. Autobus obsługiwał dowozy dzieci do placówek szkolnych.

Pojazd do remontu: zawieszenie, amortyzatory, „centralka edc” + oprogramowanie, mechanizm zamykania drzwi pneumatycznych, korozja podwozia, nadkoli.


 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 56 688 60 01 wew. 148

 

CENA MINIMALNA brutto 4 000,00 zł

Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu Kotłowni Sady po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:54

formularz ofertowy autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży kosiarki rotacyjnej Talex s.j.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOSIARKA ROTACYJNA TALEX S.J
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży kosiarki rotacyjnej TALEX S.J wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Ze złożonych ofert zgodnie z podstawowym kryterium najwyższą cenę zaproponował:

Pan Zbigniew Wrzesiński zam. Rozental gmina Radzyń Chełmiński

na kwotę 750,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

 

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupioną kosiarkę rotacyjną TALEX S.J Sprzedający sporządzi kolejną umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem.


 

 

drukuj (informacja o sprzedaży kosiarki rotacyjnej Talex s.j.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 12:37

sprzedam kosiarkę rotacyjną TALEX

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Kosiarka rotacyjna TALEX S.J rok produkcji 2005

Opis: Uszkodzona na części


 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 500,00 zł

Kosiarkę rotacyjną można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam kosiarkę rotacyjną TALEX)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:41

formularz ofertowy kosiarka rotacyjna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży ciągnika Ursus C355

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CIĄGNIK URSUS C355

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C355 rok produkcji 1985 wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona w związku z niespełnieniem warunku kwoty minimalnej. Druga oferta w pełni spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta spełniająca kryteria zapytania została złożona przez:

FHU „JOANNA” Joanna Tadajewska, Przewodowo Parcele 11, 06-126 Gzy

na kwotę 11 000,00 zł brutto

 

W/w osoba zrezygnowała w dniu 31.10.2017 r. z podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Sprzedający ogłosi kolejne zapytanie ofertowe na sprzedaż ciągnika.


 

drukuj (informacja o sprzedaży ciągnika Ursus C355)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:39

sprzedam ciągnik URSUS C355

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Ciągnik URSUS C355. Rok produkcji 1985 Ciągnik zarejestrowany aktualne OC oraz przegląd techniczny. Ciągnik w dobrym stanie technicznym nie użytkowany w rolnictwie. Ogumienie tył 50 % zużycia; przód 20% zużycia. Zaczep polowy, szosowy. Hamulce i wywrot sprawne – brak osprzętu

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

CENA MINIMALNA brutto 10 000,00 zł

Ciągnik można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (sprzedam ciągnik URSUS C355)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:29

formularz ofertowy Ciągnik URSUS C355

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

informacja o sprzedaży beczkowozu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BECZKOWÓZ MEPROZET

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży beczkowozu (beczki asenizacyjnej MEPROZET) nie wpłynęła żadna oferta.

drukuj (informacja o sprzedaży beczkowozu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-31 12:57

sprzedam beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET) rok produkcji 1990, dopuszczalna ładowność 2000 kg. Aktualna polisa OC, brak aktualnego przeglądu. Pompa niekompletna.

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 3 000,00 zł

Beczkowóz można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 606 485 619

Termin składania ofert upływa 27 października 2017 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (sprzedam beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET))

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

formularz ofertowy beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 14:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony zostanie w dniu 12.09.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 54 /2017 z dnia 8.09.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński położony na pietrze budynku byłej Szkoły składający się z 3 pokoi, i kuchni o 2 przedpokoi, łazienki i kotłowni pow. użytkowej 79,80 m2oraz pom .przynależnego wolno stojącego z blachy falistej na opał Udział do lokalu wynosi : 7980//50756 części w nieruchomości wspólnej .

124 /12

KW TO1W/

00036818/0

nieruchomość w ewidencji gruntów obręb Rywałd gm. Radzyń Chełmiński rodzaj użytku

B ”

Pow. nieruchomości na której znajduje się budynek wynosi 908 m 2

 

 

Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka figuruje jako teren pod budownictwo oświatowe i mieszkaniowe.

 

 

83.669, 00 zł.

plus cena

gruntu

999, 00 zł

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej na rzecz najemcy

 

 

2.

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 47 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński, położony na parterze budynku składający się z 4 pokoi, kuchni z aneksem łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 54,90 m2 pom .przynależne 1,10 m2 udział lokalu wynosi :5600//18620 części w nieruchomości wspólnej .

124/10

KW TO1W/ 00033623/5

obręb geodezyjny

Rywałd rodzaj użytku „B”

Pow. nieruchomości

na której znajduje się budynek

wynosi 383 m2

 

Dla nieruchomości brak MPZP.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński- Uchwała Nr X /101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 10.2015 r. działka znajduje się w strefie mieszkaniowej i figuruje jako „MU”. -strefa mieszkaniowo- usługowa .Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

 

59.145,00 zł.

plus cena gruntu

806,00 zł.

 

 

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej

na rzecz najemcy

 

3.

Lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński, położony na parterze budynku składający się z 2 pokoi, kuchni , łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 39,58 m2 pom .przynależnego piwnicy o pow. 7,47 m2 udział lokalu wynosi :4705//50756 części w nieruchomości wspólnej .

124 /12

KW TO1W/

00036818/0 nieruchomość w ewidencji gruntów obręb Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

Pow. nieruchomości na której znajduje się budynek wynosi

908 m 2

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka figuruje jako teren pod budownictwo oświatowe i mieszkaniowe.

 

46.788, 00 zł.

plus cena

gruntu

589, 00 zł

Sprzedaż lokalu w drodze

bezprzetargowej

na rzecz najemcy

 

 

 

 

4.

 

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

 

 

ewidencja gruntów poz.588

 

504/2

KW TO1W /

 

 

00026383/8

 

 

 

 

 

 

pow.206 m 2

rodzaj uż. R-IIIb

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań

 


i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „MU”.

 

8.034,00 zł.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

 

 

na polepszenie warunków zagospodarowania

nieruchomości

Nr 326

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 14:44

Oferta organizacji pozarządowej - tryb bezkonkursowy

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

 

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.

 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 

Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej”.

 

 

Oferta z dnia 18.05.2017r

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 31.05.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Oferta organizacji pozarządowej - tryb bezkonkursowy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 11:19

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Oferta organizacji pozarządowej - załącznik oferty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
   data wytworzenia: 2017-05-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-05-24 11:18

drukuj (Oferta organizacji pozarządowej - załącznik oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-05-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-05-24 11:19

Wykaz nieruchomośc przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 27.04.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”.

 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 23 /2017 z dnia 25.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

ewidencja gruntów poz. 588

504/1

KW TO1W

/00026383/8

pow. 172 m2

 

rodzaj użytku Bi-R III b

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

8.250,84 zł

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 324

2.

Niezabudowana działka położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady

ewidencja gruntów poz. 588

 

 

 

 

 

 

504/2

KW TO1W

/00026383/8

 

 

 

pow. 206 m2

 

rodzaj użytku

Bi-R- IIIb

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

9.881,82 zł

 

 

 

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 326

 

3.

Lokal mieszkalny Nr 2 położony w Rywałdzie, budynek Nr 46

pow. lokalu wraz z pom. kotłowni 56,10 m2 składa się z 3 pokoi z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki, udział do lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 5610/62481 części

124/12 pow. 0.0908 ha

KW TO1W

/00036818/0

rodzaj użytku „ B”

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka na której znajduje się budynek położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU”

 

57.633,00 zł.

udział w gruncie 571,00 zł

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na

rzecz najemcy lokalu z bonifikatą

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2174 i poz.2260 ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

 

drukuj (Wykaz nieruchomośc przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 14:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 14:30

Sprawozdanie

 

 

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2016 rok.

 

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r poz.1817 ze zm. )

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 8 stycznia 2016r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn.zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016r. i przyznanie dotacji

na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży

i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 15 lutego 2016r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2016r. oraz aneks do umowy OKZ.524.4.2016 z dnia 15.02.2016 r. zawarty dnia 29.12.2016 r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 130 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowe oraz tenisa stołowego.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrano 80 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 30 meczy.

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817), złożono uproszczoną ofertę na promowanie form wypoczynku letniego rodzinnego . Zawarto w dniu 20.06.2016r. umowę Nr OKZ.524.8.2016r. ze Stowarzyszeniem "Aktywna Wieś w Zielnowie" na przekazanie dotacji celowej w wysokości 7.000 zł.

Celem dotacji było promowanie form aktywnego wypoczynku rodzinnego, promowanie działalności Stowarzyszenia "Aktywna Wieś w Zielnowie"

oraz inicjowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami

Dnia 08 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Zielnowie" złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku

ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty na realizację zadania p/n Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu piłki nożnej, zawarto w dniu 14 października 2016r. z w/w Stowarzyszeniem umowę

Nr OKZ.524.10.2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego

i przekazanie dotacji w wysokości 7 000,00 zł. Realizacja zadania polegała

na organizowaniu 3 treningów tygodniowo po 1,5h każdy dla dzieci w wieku przedszkolnym - grupa liczyła 20 osób. Treningi te odbywały się na boisku sportowym "Orlik" pod okiem instruktora. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania piłką nożną oraz chęć uprawiania sportu u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie to złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

komentarze (0) (Sprawozdanie)

drukuj (Sprawozdanie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-26 11:44

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

 

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu gminy.

 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 

Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego”.

 

 

Oferta z dnia 03.04.2017r

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.04.2017r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-06 14:09

Oferta uproszczona

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-06 14:09

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.
Informacja o wyborze najkorzystniejszeh oferty (koparko-odmularka Pelikan)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

              W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży koparko – odmularki  Pelikan wpłynęło 18 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i są zgodne z treścią zapytania.

Najwyższa oferta została złożona na kwotę 6 100,00 zł brutto

                            W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupioną koparko – odmularkę Sprzedający sporządzi umowę kupna – sprzedaży z kolejnym oferentem. 

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszeh oferty (koparko-odmularka Pelikan))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kierownik Bartosz Lewandowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-14 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 10:10

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


III przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanych działek: Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jana Długosza, jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński.

Oferta sprzedaży koparko-odmularki Pelikan

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-28 14:54
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-28 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 14:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) mający na celu powierzenie w 2017r. wymienionego niżej zadania, p.t.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Oferta ta spełniła wymogi konkursu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00 zł.

Umowa zostanie zawarta w dniu 16.02.2017r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-13 13:54

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 150.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad:

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

- inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 2. Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

 4. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

 7. inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

Pozostałe zasady przyznania dotacji:

 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 08.02.2017 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
  Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

 6. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 16).

 7. Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2016r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.02.2017r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński - 130.000,00 zł.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:25

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - dokumentacja

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 13:31

Zaproszenie do skladania ofert

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie w roku 2017 wyceny nieruchomości

Ogłoszenie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OGŁOSZENIE

    Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1250) informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/176/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
/-/ Krzysztof Chodubski


WYSOKOŚĆ I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa:
Uchwała Nr XX/176/16
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty.

 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

 

1 osobowe gosp. domowe

od 2 do 5 mieszkańców

6 osób i więcej

MIASTO

(segregacja)

19,00 zł*

15,00 zł x ilość osób*

72,00 zł*

WIEŚ

(segregacja)

15,00 zł*

12,00 zł x ilość osób*

54,00 zł*

BUDYNKI WIELOLOKALOWE POZA MIASTEM

(segregacja)

17,00 zł*

13,00 zł x ilość osób*

66,00 zł*

* - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wysokość opłaty stanowi dwukrotność stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

drukuj (Ogłoszenie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-12-22 09:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 09:21

Zaproszenie do skladania ofert

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2017 roku.

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie "ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2016-12-09 13:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 13:18

Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi : „Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi :

„Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

Informacja o możliwości składania ofert

Informacja o możliwości składania ofert na na zadanie p/n:
„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2017 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

Deratyzacja

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w dniach 20.10.2016 r. - 24.10.2016 r. na terenie miasta i gminy przeprowadzona zostanie deratyzacja przez Zakład DDD Jerzy Jerka Grudziądz, ul. Norwida 11.


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmińskim
 /-/ Krzysztof Chodubski

drukuj (Deratyzacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-21 12:59

OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH

OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH WYKONANYCH Z BLACHY STALOWEJ

Zaproszenia do złożenia oferty

Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego zaprasza do złożenia oferty na kupno 2 kompletów drzwi wjazdowych wykonanych z blachy stalowej.

 1. SPRZEDAJĄCY:
  Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
  87-220 Radzyń Chełmiński
  tel./fax. 56 – 6886001 / 56 – 6886087
 2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
  drzwi garażowe wykonane z blachy stalowej 4 skrzydła o wymiarach: 1,5 m szer. x 3,0 m wys. każde – 2 kpl.
 3. Przedmiotowe drzwi zostały zdemontowane w remizie strażackiej OSP Rywałd i tam są składowane.
 4. Kupujący na własne ryzyko określi stan techniczny oraz przydatność użytkową przedmiotu sprzedaży.
 5. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 715 – 1515 w remizie OSP Rywałd, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod nr Tel. 660 508 823.

Cena minimalna za 2 kpl. drzwi – 200 zł. brutto

         

 1. Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2016r. do godz. 1515.
 2. Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński lub elektronicznie na adres: sekretariat@radzynchelminski.eu
 3. Oferta powinna zawierać
 • dane osobowe oferenta,
 • proponowaną cenę brutto,
 • sposób kontaktu z oferentem.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.
 3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 8.
 1.  Kryterium wyboru oferty: 100% cena
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunku, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyn.

 

drukuj (OFERTA SPRZEDAŻY 2 KPL. DRZWI WJAZDOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:42

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz.239 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 „Organizacja zajęć  sportowych  dla dzieci  w wieku przedszkolnym z zakresu  piłki nożnej”.


Oferta z dnia  30.09.2016r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  11.10.2016r na adres                                  e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-10-03 14:42

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-10-03 14:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G.  Radzyń Chełmiński   wywieszony został w dniu  28.09.2016 r. na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: www.bip.radzynchelminski.pl oraz w  Dzienniku Monitor Urzędowy (www.monitorurzedowy.pl).

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Niezabudowana działka, położona w Radzyniu Chełmińskim, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, przy ul. Widokowej

R- IIIa,poz.rej.584, działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nr 418/3 zapisana w KW, Nr TO1W/00026448/2

pow. 1.824 m²

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

64.164,18 zł (sześćdziesiat cztery tysiace sto sześćdziesiąt cztery złote 18/100)

Sprzedaż w drodze zamiany na działke 354/4 o pow. 1.815 m² położoną przy ul. Tysiaclecia w Radzyniu Chełmińskim

2.

Częśc pomieszczenia sanitarnego, socjalnego położonego w budynku Nr 13 byłej Szkoły w Szumiłowie na działce

Nr 76/4 o pow. 0,1571 ha.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu i częsci wspólnej budynku w wysokości 725/79167

KW TO1W/00026450/9

Wydzielona część pomieszczenia sanitarnego o pow. użytkowej 7,25 m²

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/219/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.12.2001 r., działka położona na terenie przeznaczonym pod funkcję oświatową.

4.850,00 zł (cztery tysiace osiemset pięćdziesiąt złotych)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków i zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 7, którego udział wynosi 4760/79167.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U.z 2015 r.,poz..1774 ze zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-09-28 14:58

Sprzedaż samochodu FIAT DOBLO

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-08-01 10:53

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-08-01 10:51

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm ) podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 28.07.2016 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.

Oferta zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Tryb bezkonkursowy (uproszczony)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego  w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publiczne i przyznanie dotacji z budżetu  gminy.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

 „Festyn Rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński”.


Oferta z dnia 07.06.2016r

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 56 (6886087) wew. 146

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia  16.06.2016r na adres e-mail: oswiata@radzynchelminski.eu

drukuj (Oferta zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zielnowo
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-08 10:10

Oferta realizacji zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-06-08 10:16

drukuj (Oferta realizacji zadania publicznego: Festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-08 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-08 10:15

Ponowna aukcja autobusu Setra S215U

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. 56/ 6886167 ogłasza na dzień 07.06.2016r. godz. 1000 (wtorek) w siedzibie sprzedającego – pomieszczenie nr 97 – świetlica, przeprowadzenie aukcji majątku ruchomego. - autobus SETRA S215U

- rok produkcji - 1990
- nr VIN VF 917900000300264
- przebieg - 603895 km
- miejsc siedzących -56, miejsc stojących - 22

Przegląd techniczny ważny do dnia 18.06.2016r. Pojazd sprawny technicznie. Pojazd można oglądać codziennie od godz. 700 – 1500 na parkingu sprzedającego.

Wywoławcza cena sprzedaży – 6 150,00 zł (brutto)
Słownie: Sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100

Wysokość postąpienia – 70,00zł
Słownie(siedemdziesiąt zł)

Po rozstrzygnięciu aukcji licytant jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wydanie pojazdu nastąpi po zapłaceniu faktury, którą wystawi Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Osoba do kontaktu:
Erdmański Roman, tel. 56/ 6886167
, kom. 516979070

drukuj (Ponowna aukcja autobusu Setra S215U)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-31 10:13

2 oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

RGŚ.6140.7.1.2016.SL

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty – II ogłoszenie

 

 

Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kóz kameruńskich.

1. Sprzedający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kozy kameruńskie: samice-2 szt. o umaszczeniu brunatnym, samce-2 szt. o umaszczeniu czarnym, w wieku 3 miesiące, prawidłowo utrzymane, odrobaczone, o łagodnym usposobieniu do człowieka.

 

Cena minimalna brutto za samicę 1 szt.: 50,00 zł

Cena minimalna brutto za samca 1 szt.: 50,00 zł

Zwierzęta można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

3. Termin składnia ofert upływa dnia 09.06.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, w siedzibie sprzedającego, z dopiskiem: Oferta na zakup kóz kameruńskich, nr sprawy RGŚ.6140.7.1.2016.SL
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2016 R. GODZ. 10:00

4. 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy je oznaczyć j.w., a o terminie jej złożenia decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby sprzedającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

 

drukuj (2 oferta sprzedaży - kozy kameruńskie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-30 09:31

Aukcja autobusu Setra S215U

Radzyń Chełmiński, dnia 10.05.2016r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński,  tel. 56/ 6886167 ogłasza na dzień 19.05.2016r. godz. 1000 (czwartek) w siedzibie sprzedającego – pomieszczenie nr 97 – świetlica,  przeprowadzenie aukcji majątku ruchomego. - autobus SETRA  S215U

- rok produkcji -         1990

- nr  VIN VF 917900000300264

- przebieg    603895 km

- miejsc siedzących 56, miejsc stojących 22

Przegląd techniczny ważny do dnia 18.06.2016r.

Pojazd sprawny technicznie.

Pojazd można oglądać codziennie od godz. 700 – 1500 na parkingu sprzedającego.

Wywoławcza cena sprzedaży – 11.000,00 zł (brutto), słownie: jedenaście tysięcy zł  00/100

Wysokość postąpienia – 110,00zł,  słownie sto dziesięć zł.

Po rozstrzygnięciu aukcji licytant jest zobowiązany do podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wydanie pojazdu nastąpi po zapłaceniu faktury, którą wystawi Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Osoba do kontaktu:

Erdmański Roman

tel. 56/ 6886167

kom. 516979070

drukuj (Aukcja autobusu Setra S215U)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-05-11 13:11

Oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

RGŚ.6140.7.2016.SL

Zaproszenie do złożenia oferty  

 Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kóz kameruńskich.

1. Sprzedający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kozy kameruńskie: samice-2 szt. o umaszczeniu brunatnym, samce-2 szt. o umaszczeniu czarnym, w wieku 3 miesiące, prawidłowo utrzymane, odrobaczone, o łagodnym usposobieniu do człowieka.

 

Cena minimalna brutto za samicę 1 szt.: 200,00 zł

Cena minimalna brutto za samca 1 szt.:  150,00 zł

Zwierzęta można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

 

3. Termin składnia ofert upływa dnia 12.05.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, w siedzibie sprzedającego, z dopiskiem:  Oferta na zakup kóz kameruńskich, nr sprawy RGŚ.6140.7.2016.SL
                             NIE OTWIERAĆ PRZED 12.05.2016 R. GODZ. 10:00

4. 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy je oznaczyć j.w., a o terminie jej złożenia decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby sprzedającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.     

5. Oferta może dotyczyć zakup od 1 do 4 szt. zwierząt z podaniem ich płci, imion oraz cen jednostkowych.

6. Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe, adres, nr telefonu oferenta,  
 • ilość sztuk kóz, z podaniem płci oraz imienia zwierzęcia,
 • proponowaną cenę brutto za 1 sztukę,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu ogłoszenia,

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pisemnie.  

8. Z wyłonionym/i oferentem/ami zostanie zawarta umowa/y kupna – sprzedaży w terminie              

    7 dni od dnia wyboru ofert/y.

9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

9.1. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, umowa kupna – sprzedaży zostanie unieważniona. 

10. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6,
 • oferent nie zaoferował co najmniej ceny minimalnej.

11. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-04-29 13:31
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-29 14:27

Oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

 • kozy samice

  Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-04-29 14:32
 • kozy samce

  Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-04-29 14:32

Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z opracowywanym Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wykonawca Planu Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. poszukuje osoby chętne do przeprowadzenia ankietyzacji wśród mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Tel. 52/345 60 81 - w godz.8.00-16.00

Justyna Danik

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

ul. Gdańska 76

86-021 Bydgoszcz

drukuj (Ogłoszenie o pracę)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-31 13:06

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Radzyń Chełmiński mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Załączniki do pobrania:

 1. Odezwa do mieszkańców,
 2. Ankieta dla społeczeństwa,
 3. Ankieta dla przedsiębiorców.

drukuj (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-03-14 14:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 14:52

załaczniki do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Oferta sprzedaży kuca szetlandzkiego

RGŚ.6140.5.2016.SL

Zaproszenie do złożenia oferty  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kuca szetlandzkiego.

 

1. Sprzedający:
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kuc szetlandzki (wałach) w wieku 1,5 roku, o maści karej, regularnie szczepiony, odrobaczany i werkowany, posiadający paszport.

Cena minimalna brutto: 300,00 zł

Zwierzę można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim       ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

3. Termin składnia ofert upływa dnia 04.03.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres: sekretariat@radzynchelminski.eu.

5. Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe oferenta,
 • proponowaną cenę brutto,
 • sposób kontaktu z oferentem.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowaniu telefonicznie.  

7. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5.

10. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

drukuj (Oferta sprzedaży kuca szetlandzkiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-02-26 08:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu:Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Ogłoszenie o wyniku 
postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.poz.1118 z późn.zm.) mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2016 realizacji zadania:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.


Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta kompletna złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Oferta ta spełnia wymogi konkursu. Dotacja na powierzenie wykonania w/w zadania wyniesie 130.000,00 zł. Umowa zostanie podpisana dnia 15.02.2016r
 

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu:Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej , siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 12:40

Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016 r. i przyznanie dotacji na realizację wymienionego niżej zadania:

Zadanie :

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 130.000,00

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie w formie powierzenia według następujących zasad: 

1. Formy zajęć z młodzieżą muszą mieć charakter stałych zajęć pod opieką   wykwalifikowanej kadry instruktorskiej lub trenera.

2. Program szkoleniowy musi być dostosowany dla określonej kategorii zawodników.

3. Określenie ilości uczestników.

4. Kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

5. Rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.

6. Dotacja na zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

-  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadana;

-  inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty;

-  inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

8. Dotacja na realizację zadania będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia instruktorów lub trenera, zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, zapewnia obsługi sędziowskiej, kosztów transportu na mecze, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.

Zasady przyznania dotacji:

1.Dotacja na powyższe zadanie obejmuje wyłącznie organizacje mające siedzibę i działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2.Oferta na zadania powinny zawierać w szczególności:

1.szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

2.termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3.informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

4.kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

5.informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

6.inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,

7.inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

 Pozostałe zasady przyznania dotacji:

1.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

2.Burmistrz Miasta i Gminy przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotację ze środków budżetu gminy w roku ubiegłym.

4. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 29.01.2016 r. do godz. 1515  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1).
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: bip.radzynchelminski.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 16). Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2015r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.02.2016r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz w biuletynie informacji publicznej w terminie 4 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nimi kosztami:

Zadanie:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego  oraz organizacja  turnieju  piłki  nożnej halowej oldbojów Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny  Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński- 100.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj (Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:35

Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-01-08 10:37
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-01-08 10:37
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2016-01-08 10:37

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-08 10:36

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-01-11 14:04

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi z terenu miasta i gminy za 2015r

                                                       Sprawozdanie


Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
z terenu miasta i gminy za 2015 rok.

Na podstawie art.5a. ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r poz. 239 ze zm. )


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 08 stycznia 2015r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2015r. i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży  i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”
Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia 11 lutego 2015r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2015r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 100 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania  było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowe oraz tenisa stołowego.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrano 70 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 20 meczy.
Dnia 28 stycznia 2016r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe)  z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie  z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja  zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007 z zakresu  piłki  nożnej”, zawarto w dniu 18 września 2015r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.8.2015r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 9 500,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć  sportowych  dla dzieci  rocznik 2006- 2007  z zakresu  piłki  nożnej. Celem zadania  było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej wśród dzieci.
Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 33 dzieci oraz rozegrano 17 meczy.
Dnia 15 stycznia 2016r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-10 09:24

Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 342/4 o pow. 0.0719 ha , rodzaj użytku R-III a,R IV a położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady, jednostka rej.583, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zapisana w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00010297/3,

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną od strony ul. Tysiąclecia . Na działce znajdują sie dwa słupy energetyczne wraz ze strefą ograniczonego użytkowania . Nabywca nieruchomości planując inwestycję zobowiązany bedzie uzgodnić warunki z właścicielem sieci . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r. (Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.600,00 zł.netto (słownie: trzynaście tysięcy sześcset złotych ). Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .

Ustala się wadium w wysokosci : 2.200,00 zł.( słownie: dwa tysiace dwieście złotych ) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 29.03.2019 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium z dopiskiem wadium działka Nr 342/4 . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 01.03.2019 r.

 

 

drukuj (Przetarg - działka nr 342/4 w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2019-03-01 14:22

Oferta: Ciągnik URSUS C355

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Ciągnik URSUS C355. Rok produkcji 1985 Ciągnik zarejestrowany aktualne OC, brak przeglądu technicznego. Ciągnik w dobrym stanie technicznym nie użytkowany w rolnictwie. Zaczep polowy, szosowy. Hamulce i wywrot sprawne – brak osprzętu

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 8 000,00 zł

 

Ciągnik można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Oferta: Ciągnik URSUS C355)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wiceburmistrz Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 10:17

formularz ofertowy do ciągnika URSUS C355

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 10:17

Oferta: samochód strażacki Star 244 (GBM)

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Samochód strażacki Star 244 (GBM) rok 1988, przebieg 11 500 km. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Samochód w dobrym stanie technicznym. Zbiornik na wodę 2500 litrów, belka sygnalizacyjne, 2x wytwornice do piany lekkiej, ogrzewanie postojowe WEBASTO. Samochód pożarniczy bez motopompy.


 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 669 278 324

 

CENA MINIMALNA brutto 9 000,00 zł

Samochód strażacki można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 na placu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Oferta: samochód strażacki Star 244 (GBM))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wiceburmistrz Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 11:45

formularz ofertowy samochód strażacki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wiceburmistrz Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 11:45

Oferta: beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:


 

 

Beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET) rok produkcji 1990, dopuszczalna ładowność 2000 kg. Aktualna polisa OC, brak aktualnego przeglądu. Pompa niekompletna.

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel.

 

CENA MINIMALNA brutto 1 000,00 zł

Beczkowóz można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 na placu kotłowni Fijewo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Oferta: beczkowóz (beczka asenizacyjna MEPROZET)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wiceburmistrz Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 11:47

formularz ofertowy na beczkowóz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: wiceburmistrz Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-28 11:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CIĄGNIK URSUS C355

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CIĄGNIK URSUS C355
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C355 rok produkcji 1985 wpłynęło 8 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Ponadto wszystkie oferty spełniły kryterium ceny minimalnej.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Wioletta Lesińska zam. Radzyń Chełmiński

na kwotę 10 250,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony Ciągnik URSUS C 355 Sprzedający sporządzi kolejną umowę sprzedaży z kolejnym oferentem

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CIĄGNIK URSUS C355)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chodubski (burmistrz)
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-08 14:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 rocznik 1988 wpłynęła 1 oferta. Oferta została złożone w terminie. Oferta została odrzucona gdyż nie spełniła kryterium ceny minimalnej.

W związku z powyższym Sprzedający ponownie ogłosi zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu strażackiego.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chodubski (burmistrz)
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-08 14:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BECZKOWÓZ (BECZKA ASENIZACYJNA MEPROZET)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BECZKOWÓZ (BECZKA ASENIZACYJNA MEPROZET)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży beczki asenizacyjnej MEPROZET produkcji 1990 wpłynęły 3 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Ponadto wszystkie oferty spełniły kryterium ceny minimalnej.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Wojciech Dombrowski

na kwotę 1 266,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony beczkowóz Sprzedający sporządzi kolejną umowę sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BECZKOWÓZ (BECZKA ASENIZACYJNA MEPROZET))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chodubski (burmistrz)
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-08 15:04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 08.04.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.
 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 27 /2019 z dnia 04.04.2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2.


 


 


 


 


 


 

 

Lokal mieszkalny Nr 2

o pow. 13,30 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim do lokalu przynależy pom. gospodarcze o pow. 5,20 m2 udział w nieruchomości wspólnej wynosi :185/5977


 


 


 

Lokal mieszkalny Nr 3

o pow. 30,09 m 2 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Podgrodzie 7 w Radzyniu Chełmińskim do lokalu przynależy pom. gospodarcze o pow. 7,15 m2 udział w nieruchomości wspólnej wynosi : 3724/15625

113

 

Nr KW TO1W 00023917 /


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Nr 147/1

KW TO1W/00029354/


 


 

 


 

1118 m2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

445 m 2


 

Zgodnie uchwałą Nr XXXV /228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zgodnie uchwałą Nr XXXV /228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej . Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/174 stanowi własność Gminy i właścicieli wyodrębnionych lokali


 

12.160,00 zł.

cena lokalu

wraz z gruntem


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

19.500,00 zł.

cena lokalu wraz z gruntem


 


 


 


 

 


 

Sprzedaż lokalu w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania

lokalu przyległego


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

 


 


 


 


 


 


 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Radzyń Chełmiński , dnia 04.04.2019 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chodubski (burmistrz)
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-08 15:04

Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2017rok.

 

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r poz.450 ze zm. )

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 18 stycznia 2017r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017r. i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 17 lutego 2017r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.7.2017r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności ruchowej, wzrost zamiłowania do uprawiania sportu z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało treningi oraz mecze ligowe, W realizacji zadania wzięło udział 63 uczestników w tym 20 - seniorów oraz 43 - juniorów i orlików.

Dnia 31 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego", zawarto w dniu 19 kwietnia 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.10.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Dnia 12 czerwca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W dniu 26 czerwca 2017r. w oparciu o § 11 umowy Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę w w/w sprawie.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10 lipca 2017r. protokółem zwrotu kosztów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński dokonało zwrotu dotacji w kwocie 4.000,00 zł w dniu 12 lipca 2017r.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej", zawarto w dniu 02 czerwca 2017r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.12.2017r. o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu wycieczki sportowo-rekreacyjnej w dniach 15-22 czerwca 2017r. dla zawodników LGKS "Radzynianka". Zorganizowanie wycieczki miało na celu integrację uczestników, wzrost umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach oraz obcowania z przyrodą.

Dnia 24 lipca 2017r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-06-08 14:17

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 237720
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-15 14:20