Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 14 lutego 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński
na 2005 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-13 13:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-28 13:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i
Planu Gospodarki Odpadami
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 12:36

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 12:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 12:37

Projekt uchwały Rady Miejskiej

likwidacji środków specjalnych i utworzenie
rachunku dochodów własnych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-28 13:22

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie świadczenia usług opiekuńczych
i zasad odpłatności.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:21

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
za ścieki wprowadzane do zbiorczych
urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-28 13:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty za świadczenia
przedszkola samorządowego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 13:31

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesje w dniu 30 marca 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 09:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 09:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji
środków trwałych i utworzenia rachunku
dochodów własnych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 09:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 09:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmienający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci w
szkołach oraz przyjętych zasadach zwrotu wydatków
przeznaczonych na świadczenie przyznane w
ramach własnych gminy.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 09:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 13:56

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie świadczenia usług opiekuńczych
i zasad odpłatności.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:01

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
jednostek samorządu terytorialnego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:06

Projekt uchwały Rady Miejskiej

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
na część budynku stanowiącego Przepompownię PIII
o pow. 217,05 m2, garażu o pow. 17,19 m2 i wiaty
o pow. 36 m2, położonych w Radzyniu Chełmińskim
przy ul. Fijewo na okres 10 lat.

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmieniający uchwałę w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa
najemcom tych lokali.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:20

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego
obywatelstwa Miasta i Gminy
Radzyń Chełminski

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
z przeprowadzonych kontroli.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 18.03.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-18 14:45

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesje w dniu 27 kwietnia 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-04-15 09:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 14:19

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmienający uchwałę w sprawie przyjęcia
Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 09:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 09:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Radzynia Chełminskiego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.94.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 09:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-15 09:48

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 10 czerwca 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.05.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-05-24 11:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-05-24 11:07

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 30 czerwca 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 14:09

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie
budowy Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w
Radzyniu Chełmińskim wraz z rozbudową sieci
wodociągowej na terenie Miasta i gminy
Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 14:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłaty za ciepło pobierane
ze źródel ciepła stanowiących własność gminy.

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń
uzyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełminski.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:47

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i wartości jednego punktu w
złotych w tabeli punktów rozpietości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania dla
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:52

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu
mieszkalnego Nr 16 w budynku Nr 17 w
Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo
w przetargu nieograniczonym.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:55

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu
mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 4 w
Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia
w przetargu nieograniczonym.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 08:59

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki
Nr 336/1 o pow. 339 m2 położonej w
Radzyniu Chełmińskim przy ul.Sady.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-20 09:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:04

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 3/27 o pow. 0.28 ha położonej
we wsi Mazanki.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:09

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 102 o pow. 0.93 ha połozonej
we wsi Mazanki.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:13

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej
działki Nr 38 o pow. 0.23 ha położonej we
wsi Zielnowo w przetargu nieograniczonym.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:17

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej na
II półrocze 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 20.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-20 09:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-28 12:36

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 29 września 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-24 09:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zakupu
samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:46

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 12:59

Projekt uchwały Rady Miejskiej

uchylający uchwałę w sprawie oddania
nieruchomości w użytkowanie.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:04

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sparwie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat na część działki
mienia komunlanego Nr 22 o pow. 100 m2
położonej we wsi Dębieniec

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:10

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 35 o pow. 832 m2 położonej
w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Jana Długosza.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
pomieszczeń klasowych położonych na piętrze
w budynku poszkolnym o łącznej powierzchni
....m2  wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku i gruntu wynoszącym .... położonym
na działce Nr 76/4 o pow. ogólnej 1571 m
2
w Szumiłowie.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 15.09.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:23

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 05 grudnia 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2006

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:39

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie podatku od posiadania psów w 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:43

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:51

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:54

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 09:58

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:03

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie stawek za korzystanie przez radnego z
pojazdu samochodowego nie będącego własnością
gminy do celów służbowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:07

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 40/27 o pow. 1.49 ha, KW 24284
połozonej w Rywałdzie

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:12

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu organiczonym działki
Nr 174/1 o pow. 1.20 ha, KW 26473
położonej w Gołębiewie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:20

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej na terenie miasta i gminy

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.11.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-24 10:23

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesje w dniu 21 grudnia 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:16

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom
pomocniczym na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:19

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-21 09:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:21

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 29 grudnia 2005r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 21.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 13:53

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 21.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 14:07

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości mienia komunalnego
na rzecz Skarbu Państwa


 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 21.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 14:09

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 21.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 14:12

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatweirdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na I półrocze 2006 roku

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 21.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 09:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 14:13

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5790
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-04 08:58

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036139
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 12:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl