Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/212/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 marca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-03 10:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-03 10:11

Uchwała Nr XXVII/213/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-03 10:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-03 10:14

Uchwała Nr XXVIII/214/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rrewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z przeprowadzonych kontroli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:48

Uchwała Nr XXVIII/215/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:52

Uchwała Nr XXVIII/216/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:51

Uchwała Nr XXVIII/217/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków znajdujących się na
terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 12:58

Uchwała Nr XXVIII/218/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2006

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:50

Uchwała Nr XXVIII/219/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 196 o pow. 0.30 ha, KW 26453
położonej w Zielnowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 13:56

Uchwała Nr XXVIII/220/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
zabudowanej nieruchomości Nr 281/2 o
pow. 1177 m2 położonej w Radzyniu
Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 14:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-27 14:01

Uchwała Nr XXIX/221/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:46

Uchwała Nr XXIX/222/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy -
Ordynacja podatkowa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:51

Uchwała Nr XXIX/223/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie ustalenia opłaty za wode pobieraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
za ścieki wprowadzane do zbiorczych
urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:56

Uchwała Nr XXIX/224/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie zarządzenia wyborów organu
jednostki pomocniczej - sołectwa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-29 10:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:00

Uchwała Nr XXIX/225/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
 z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
na rzecz mienia komunalnego Gminy
Radzyń Chełmiński nieruchomości - drogi
położonej we wsi Nowy Dwór

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:05

Uchwała Nr XXIX/226/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy na 10 lat na działkę mienia
komunalnego Nr 247 o pow. 0.10,76 ha
położonej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:09

Uchwała Nr XXIX/227/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 47/8 o pow. 1317 m2
położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-29 10:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:15

Uchwała Nr XXIX/228/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 47/7 o pow. 1297 m2
położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:19

Uchwała Nr XXIX/229/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 47/9 o pow. 1341 m2
położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:22

Uchwała Nr XXIX/230/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 47/6 o pow. 1342 m2
położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:26

Uchwała Nr XXIX/231/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
pomieszczenia klasowego Nr 6 i pomieszczeń
przynależnych, przeznaczonego na lokal
mieszkalny w budynku Nr 13 w Szumiłowie.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:32

Uchwała Nr XXIX/232/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
pomieszczenia klasowego Nr 7 i pomieszczeń
przynależnych, przeznaczonego na lokal
mieszkalny w budynku Nr 13 w Szumiłowie.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:35

Uchwała Nr XXIX/233/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:39

Uchwała Nr XXIX/234/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:43

Uchwała Nr XXIX/235/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z przeprowadzonych kontroli.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-29 10:46

Uchwała Nr XXX/236/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie nadania Gimnazjum w
Radzyniu Chełmińskim imienia
Jana Pawła II

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:46

Uchwała Nr XXX/237/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie wydania zezwolenia na posiadanie
i używanie sztandaru przez Gimnazjum
w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:50

Uchwała Nr XXX/238/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:58
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 11:59

Protokół Nr XXX/239/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę
Miasto i Gmine Radzyń Chełmiński
kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.o9.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:03

Uchwała Nr XXX/240/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiegp
z dnia 14 września 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów i
słuchaczy zamieszkałych na rerenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:07

Uchwała Nr XXX/241/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 245/2 o pow.0.04 ha, KW 9412
położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:15

Uchwała Nr XXX/242/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie zapenienia sfinansowania poszerzenia
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gminnej
Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim
wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej
na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński'.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 12:20

Uchwała Nr XXXI/243/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 października 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 11:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 11:49

Uchwała Nr XXXI/244/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatragu nieograniczonym
działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha Położonej
w radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 11:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 11:54

Uchwała Nr XXXI/245/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatragu nieograniczonym
działki Nr 356/3 o pow. 1208 m2  położonej
w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 12:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-02 12:00

Kadencja 2006 - 2010

Uchwała I/1/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania
wyboru radnego na przewodniczącego
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

 

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:00

Uchwała Nr I/2/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:04

Uchwała Nr I/3/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania
wyboru radnych na wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:08

Uchwała Nr I/4/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:12

Uchwała Nr I/5/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego
stałych Komisji Rady Miejskiej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:15

Uchwała Nr I/6/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:21

Uchwała Nr I/7/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:26

Uchwała Nr I/8/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie wyboru przewodniczących stałych
komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-29 12:30

Uchwała Nr II/9/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

zmienająca uchwałe w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:01

Uchwała Nr II/10/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2007r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:32

Uchwała Nr II/11/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2007

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:37

Uchwała Nr II/12/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie wysokości stawek podatku
od środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:41

Uchwała Nr II/13/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:45

Uchwała Nr II/14/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:48

Uchwała Nr II/15/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie podatku od posiadania
psów w 2007 roku

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:51

Uchwała Nr II/16/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełminski

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 13:55

Uchwała Nr II/17/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
 z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie upowaznienia do czynności
z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Miasta i Gminy

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 07.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-07 14:05

Uchwała Nr III/18/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:44

Uchwała Nr III/19/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 28.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:48

Uchwała Nr III/20/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów
jednostek pomocniczych - sołectw
(sołtysów i rad sołeckich)

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:52

Uchwała Nr III/21/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zarzązenia wyborów organów
jednostek pomocniczych - osiedli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:55

Uchwała Nr III/22/06

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2006 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:58
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-29 09:58

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-29 10:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2035909
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 13:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl