Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński, dnia 16.09.2013r.

BPK.6220.1.2010.2011.2012.2013.AF

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, o wniesieniu w dniu 23 sierpnia 2013 roku do tut. Urzędu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lipca 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na budowie Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pismem z dnia 30 sierpnia 2013 roku przesłał powyższe odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

W związku z powyższym, z treścią powyższych pism oraz pozostałymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z infrastrukturą towarzyszącą” strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. 7:15 – 15:15.

 

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

                                                                                                                                           

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Nowy Dwór, Rywałd, Zielnowo, Kneblowo, Zakrzewo, Stara Ruda, Radzyń Wybudowanie, Gołębiewo, Mazanki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta, wsi Okonin, wsi Wiktorowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, wsi Jarantowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Książki, wsi Szczuplinki, Blizienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą.


 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-09-16 13:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29