Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 03.06.2016r.

 

BPK.6733.10.2016.AF

 

Obwieszczenie

 

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

 

o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński,w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 ).

 

z a w i a d a m i a m,

 

że dnia 03.06.2016r. została wydana decyzja w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego działki: nr 79/5, 79/4, 121, 204/8, 204/6, 204/4 i 203/2, obręb geodezyjny Radzyń Wybudowanie 0009, gm. Radzyń Chełmiński

w zakresie: budowy linii kablowej średniego napięcia (SN-15kV) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

 

Tekst w/w decyzji znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 a z jej treścią strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

                               Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełminski

                                                   Krzysztof Chodubski

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 

-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński

 

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Radzyń Wybudowanie.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
    data wytworzenia: 2016-06-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2016-06-03 10:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188630
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29