Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza:

 

 

 

I przetarg ustny ograniczony:

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłsudskiego składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 38,30 m2 położony na parterze budynku mieszkalnego  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 448/2025 części, oraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 6,50 m2, znajdującym się na działce Nr 67 o pow. 477 m2, KW 23916.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tego lokalu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.380,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).

 

Sprzedaż tego lokalu nastąpi w drodze przetargu ograniczonego, dla rodzin z terenu gminy nie posiadających własnego lokalu mieszkalnego, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe składających się z osób spokrewnionych w I stopniu pokrewieństwa w linii prostej w których występuje niepełnosprawność ruchowa.

 

Zamiar uczestnictwa w przetargu należy zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie do dnia 16.04.2007r. wraz z dokumentami stwierdzającymi niepełnosprawność ruchową.

 

II przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 245/2 o pow. 0.04 ha, KW 9412, położonej w Zielnowie, przeznaczonej pod zabudowę.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt jej wyceny i ewentualnych opracowań geodezyjnych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.276,00 zł plus 22% podatku Vat.

 

IV przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż budynku po wodociągowej wieży ciśnień, budynku gospodarczego usytuowanych na działce Nr 381/2 o pow. 1.777 m2, KW 24918 położoną w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

Nieruchomość jest zlokalizowana przy urządzonej ulicy w centrum miasta. Przeznaczona w planie pod budownictwo przemysłowe.

Wodociągowa wieża ciśnień:

Trzon wieży murowany z cegły w planie koła, trójkondygnacyjny zwężający się ku górze. Wieża przykryta dachem stożkowym, drewnianym, krytym papą zwieńczonym iglicą. Do wieży dostawiony jest budynek przepompowni o rzucie przypominającym wycinek koła o wielobocznej elewacji frontowej.

Budynek ceglany, przykryty dachem pulpitowym, otwory okienne i drzwiowe prostokątne.

Obiekt nie wpisany do rejestru zabytków, jednakże remonty należy wykonywać pod nadzorem konserwatora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.917,00 zł plus 22% podatku Vat.

 

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr: 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 16.04.2007r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20.04.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 1000.

 

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 20.03.2007r.  

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2007-03-20
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-20 09:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18630
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-21 12:57