Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Radzyń Chełmiński, dnia25.07.2008r.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


 W nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.07.2008r.w związku z prowadzonym postępowaniem na zadanie p/n Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012””.Informuję, że od rozstrzygnięcia tego przetargu protest złożyła Firma Panorama II Sp.z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, której ofertę odrzucono a Wykonawcę wykluczono z postępowania. W wyniku wniesionego protestu Zamawiający postanowił uwzględnić wniesiony protest w całości na podstawie art. 183 ust.5 i powtórzyć oprotestowaną czynność od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Panorama II Sp.z o.o. , ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, za cenę brutto 1.292.519,92zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Numer oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt w kryterium,

Cena

Liczba pkt w kryterium,

Termin wykonania

Razem

1

Firma POLCOURT Spółka Akcyjna,

ul.Gen. Zajączka 11 lok.C7, 01-510 Warszawa

Nr oferty 1

80

5.54

85,54 pkt

2

Panorama II sp.z o.o.

ul. Słoneczna 73,

81-605 Gdynia

Nr oferty 2

73,20

20

93,20 pkt

3

Lider Konsorcjum firma Budowlano-Drogowa „PRASBET”Sp.j ,

ul. Malczewskiego 2,

86-300 Grudziądz

Nr oferty 3

73,04

20

93,04pkt

4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL”

Sp.z o.o. , ul. Świerkowa 3,

87-300 Brodnica

Nr oferty 4

77,12

6,44

83,56 pkt


 Jednocześnie informuję, że wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść protest do Zamawiającego w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2008-07-25
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-07-25 16:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-28 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11003
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-07 10:51:14