Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI


KD.271.3.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – zadanie II”. /nr sprawy KD.271.3.2012/.


INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:

Dnia 24 maja 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:
„…prosimy o wyjaśnienie poszczególnych treści:

 1. W nazwie zamówienia pojawia się wyraz „wymiana” prosimy podać długość sieci która ma być wymieniona i na jakim odcinku.
 2. Prosimy o informacje w jakiej formie ma być załączony kosztorys ofertowy (uproszczona czy szczegółowa)?
 3. Prosimy o wskazanie czy drogi w których biegnie sieć wodociągowa to są drogi gminne czy wojewódzkie? Jeżeli gminne to czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 4. Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej biegnącej w pasie drogi.”

WYJAŚNIENIA

 1. Wymiana sieci wodociągowej dot. określonego w pkt 1.4. ppkt.1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi
  Szumiłowo gmina Radzyń Chełmiński” o długości całkowitej, wraz z przyłączami 5030 mb.Przy czym informujemy, że wymiana sieci wodociągowej polega na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej w miejscu, w którym przewiduje projekt budowlany.
 2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle na podstawie SIWZ oraz załączonego do SIWZ przedmiaru robót w formie uproszczonej tj. podając ceny jednostkowe wszystkich pozycji w przedmiarze oraz ich sumę wynikającą z iloczynu cen jednostkowych oraz ilości jednostek przedmiarowych.
 3. Projektowana sieć wodociągowa nie przebiega w pasie dróg wojewódzkich.
  Odnośnie przebiegu wodociągu w pasie dróg gminnych informujemy, że część wodociągu o łącznej długości 1020 mb przebiega w pasie dróg gminnych tj. w poboczu drogi bez uszkodzenia jej nawierzchni.Zamawiający nie przewiduje opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.Informujemy ponadto, że projektowana sieć przebiega również w części w pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku 70 mb oraz przewiduje przejścia (metodą przewiertów) pod drogami powiatowymi o łącznej długości 24 mb, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu.
 4. Informujemy, że łączna długość sieci wodociągowej biegnącej w pasie drogi gminnej wynosi 1020 mb, natomiast w pasie drogi powiatowej 70 mb plus przewierty pod drogami powiatowymi.

drukuj ( INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozlowski
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-05-25 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5099
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-05 14:37