Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI


KD.271.3.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – zadanie II”. /nr sprawy KD.271.3.2012/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
 

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:

Dnia 25 maja 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:
„…

 1. Czy wypłata wynagrodzenia może nastąpić na podstawie faktur przejściowych?
 2. Czym kieruje się Zamawiający stosując zapłatę jednorazową, na podstawie faktury końcowej? Powyższy system powoduje dodatkowe koszty u Wykonawcy, m.in. koszt zaciągnięcia kredytów w tym odsetek, które są wliczane jako dodatkowe koszty przy wycenie powyższego zadania, które bezpośrednio obciążają Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający uszczupla dochód Skarbu Państwa pochodzących np. z podatku VAT i innych.
 3. Jeżeli płatność będzie następować jednorazowo czy zamawiający umożliwi cesję wierzytelności z bankiem lub innymi podmiotami np. producentem materiałów?
 4. Czy wszyscy właściciele prywatnych terenów objętych inwestycją wyrazili zgodę na prowadzenie prac również w okresie wegetacji? Kto ponosi koszty ewentualnych odszkodowań prowadzonych w tym okresie?”

WYJAŚNIENIA

 1. NIE
 2. Zamawiający ze względu na krótki termin realizacji inwestycji oraz jej rozmiar rzeczowy ustalił jednorazową płatność za wykonanie przedmiotu umowy kosztorysem powykonawczym po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru.
 3. TAK, Zamawiający przewiduje możliwość cesji wierzytelności z bankiem lub innymi podmiotami.
 4. Właściciele prywatnych terenów objętych inwestycją wyrazili pisemna zgodę na prowadzenie prac na etapie projektowania i uzgodnień do projektów. Natomiast w odniesieniu do ewentualnych odszkodowań z uwagi na straty w uprawach polowych w związku z prowadzonymi robotami, koszty odszkodowań ponosi Zamawiający.

drukuj (INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2012-05-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-05-28 09:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5101
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-05 14:37