Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


KD.271.3.2012.GE

Do wszystkich Wykonawców

        
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń  Chełmiński – zadanie II”.
/nr sprawy KD.271.3.2012/.
 
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń  Chełmiński – zadanie II”. /nr sprawy KD.271.3.2012/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Wodno Wodociągowych  Krzysztof Czajkowski
ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica /woj. kujawsko-pomorskie/

Cena: 302.703,00 zł /słownie: trzysta dwa tysiące siedemset trzy zł  00/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of.

Nazwa Wykonawcy, adres

Cena
/z pod. VAT/

Ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Geologiczno Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny
„KEMPEX” Edmund Kępski
ul. Wigury 4,  87- 330 Jabłonowo Pomorskie /woj. kujawsko-pomorskie/

456.660,99 zł

--

2

Zakład Usług Wiertniczych “STUDWIERT”
Pokrzywno 132, 86-330 Mełno /woj. kujawsko-pomorskie/

423.146,53 zł

72%

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „MEL-KAN” Sp. z o.o.
Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz /woj. kujawsko-pomorskie/

435.864,46 zł

69%

4

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny /woj. kujawsko-pomorskie/

373.623,52 zł

81%

5

Zakład Usług Wodno Wodociągowych  Krzysztof Czajkowski
ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica /woj. Kujawsko-pomorskie/

302.703,00 zł

100%

6

Przedsiębiorstwo „Melgos” Spółka z o.o.
ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin /woj. mazowieckie/

307.155,29 zł

99%

7

PHU ORPOD BUDOWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
WODNO – KANALIZACYJNYCH
Kijewo Królewskie, 86-253 Kijewo Królewskie /woj. kujawsko-pomorskie/

335.215,53 zł

90%

8

ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń /woj. kujawsko-pomorskie/

337.347,87 zł

 

90%

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                  
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Otrzymują:
- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)   
-  a/a                                                                                                 

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2012-06-05
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-06-05 14:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-05 14:37